Tala till livet!

Ibland tycks våra värsta farhågor besannas, det är precis som vår oro, och våra tankar styr livet! Och kanske är det så... Det finns en ganska okänd naturlag som är lika förutsägbar som tyngdkraften, den heter lagen om attraktion. Det vi ger energi drar vi till oss. Genom att flytta vårt fokus kan vi attrahera våra högsta önskningar.
Lär dig tala till livet!