LedareSeminariet leds av Sigfrid Pettersson som utbildats till glödvandringsledare av F.I.R.E. (Firewalking Institute of Research and Educating) i Californien