Utesittning


Änglarna och hunden

Vision Quest

Den yttre, materiella "verkligheten" fyller oss ständigt med intryck. Vi bombarderas ständigt med välbekanta synintryck, ljud, dofter, smaker och känselförnimmelser. Det kan vara svårt att se igenom illusionen i våra invanda miljöer. Detta är en shamansk metod för att dämpa intrycken från vårt vardagsmedvetande och få kontakt med våra andliga hjälpare, som kan ge oss svar på våra stora livsfrågor. Den är ett vanligt inslag i många shamanska övergångsritualer, t ex då barnet lämnar stammen för att komma tillbaka som vuxen.

En utesittning kan göras en natt, ett dygn, flera dygn eller så kort som 2 timmar, ju längre den är desto svårare att hålla borta våra "demoner" Demonerna ska välkomnas som våra vänner, de är en del av oss som vi inte vill kännas vid eftersom de är förknippade med allt för mkt rädsla eller smärta, dessa rädslor eller smärtor kommer att ta plats från andra saker som vi vill ha i vårt liv så länge vi inte möter dem och släpper dom fria. Demonerna lämnar också mindre utrymme åt våra andliga hjälpare så länge vi stänger in dom.

Träden

En lagom tid för en första utesittning är allt från 2 timmar till en natt. Från morgonen den dag du ska göra din utesittning så rekomenderas du att fasta. På kvällen, i god tid före skymningen, går du iväg ut i naturen, lämna din bil, vägen, ditt välbekanta område väl bakom dig, utom synhåll. Gå tills du känner att du inte vet exakt var du är, och att detta området är nytt och okänt för dig. Se till att du är väl klädd, du kommer att sitta eller ligga i stort sett stilla en hel natt, och att frysa underlättar inte utesittningen. Kanske vill du ha med dig ett liggunderlag, en sovsäck, ett par filtar och ett regnskydd (dock inget tält, du ska tillbringa natten under bar himmel) vid behov. Väl framme vid ditt område så lämnar du helst både klocka, karta och kompass bakom dig, dessa hör till den yttre verklighetens distraktioner och stör oss bara.

Du kan antingen göra din utesittning själv eller tillsammans med ngn som håller reda på tiden och som kan kalla tillbaka dig, på så sätt är det lättare att släppa oron för att gå vilse. Jag erbjuder utesittningar, där jag har en kortare introduktion, sedan går vi ut till ngn ensligt belägen skog, en strand eller ett berg där får var och en söka sin plats utom synhåll från varandra och vägen. Jag ansvarar för att området känns tryggt, att kalla samman alla då utesittningen är slut. Efter utesittningen samlas vi och delar våra erfarenheter om vi vill, samtidigt som vi äter en god måltid som avslutar fastan.

Vill du göra din egen utesittning? Läs mer här.

Sigfrid Petterson

Sigfrid Pettersson

Sigge är utbildad Glödvandringsledare, och EQ-terapeut. Sedan 18 år har han utövat Schamanska metoder.
Han är en inspiratör som lämnar få oberörda.